Strankama se u određenim javnobilježničkim nadležnostima pruža mogućnost alternativnog izbora te korištenja online (videokonferencijskog) ili tradicionalnog (fizičkog) pristupa.

Prema analizi glavnih izmjena i dopuna Zakona o javnom bilježništvu koje su nedavno stupile na snagu, zakonske odredbe o javnobilježničkoj ispravi u elektroničkom obliku i postupcima koji će se provoditi elektroničkim načinom, predstavljaju osnovne zakonske promjene koje će imati najveći značaj za rad javnobilježničkih ureda. Isto tako će navedene odredbe imati najveći značaj i na primjenu u svakodnevnom radu javnih bilježnika s pravnim i fizičkim subjektima. Hrvatska javnobilježnička komora bit će zadužena za vođenje jedinstvenog elektroničkog arhiva svih javnobilježničkih isprava u elektroničkom obliku te će propisivati način vođenja, pristup i korištenje arhiva isprava.

Recentnim unaprjeđenjem zakonske osnove djelovanja javnobilježničke službe u RH dodatno se, naime, uvode napredni elektronički postupci u ovu javnu službu koja inače pruža jamstva pravne sigurnosti uz rasterećenje sudova, prevenciju sudskih sporova, pružanje pravne zaštite građanima i zaštitu javnog interesa.

Osnovne zakonske promjene koje će narednom razdoblju obilježiti rad javnobilježničkih ureda odnose se upravo na nove zakonske odredbe o javnobilježničkoj ispravi u elektroničkom obliku i postupcima koji će se provoditi elektroničkim načinom. Pokazuje to navedena analiza u kojoj se ukazuje i kako se strankama u određenim javnobilježničkim nadležnostima pruža mogućnost alternativnog izbora te korištenja online (videokonferencijskog) ili tradicionalnog (fizičkog) pristupa. Također, HJK će biti zadužena za vođenje jedinstvenog elektroničkog arhiva svih javnobilježničkih isprava u elektroničkom obliku, i kako se navodi. Komora će propisivati način vođenja, pristup i korištenje arhiva isprava.

Cijeli članak možete pročitati na: poslovni.hr

Foto: Pixabay