Na portalu www.terrashop.hr Terracon vam nudi ponudu visokokvalitetnih medicinskih proizvoda i pomagala, čija je svjetska kvaliteta prepoznata, kako od strane samih korisnika, tako i osoba medicinske struke.