Zakonska je regulativa zastarjela i neadekvatna i za okolnosti bez epidemije; o dostatnosti za vrijeme u kojem se nalazimo ne treba uopće ni govoriti. Jedini članak Zakona o radu koji se uopće dotiče rada od kuće (i koji, usput rečeno, uopće ne razlikuje rad od kuće i rad s bilo kojega drugog mjesta koje nije prostor poslodavca) nije se previše mijenjao od 2003., kad je taj institut prvi put uveden. Zapravo je jedina izmjena vrijedna spomena ta da poslodavci više nemaju obvezu prijave takvog ugovora o radu tijelu odgovornom za poslove inspekcije rada. 

Dakle, ukratko, pregovori o zakonskim promjenama koje su iznimno važne za radne odnose u doba epidemije odgođeni su za neke bolje epidemiološke uvjete. Dotad ćemo se morati snalaziti kao i dosad, pokušavajući pronaći balans između nefleksibilnoga zakonskog rješenja, nametnutih epidemioloških mjera (među kojima je i ‘rad od kuće, kad god je to moguće’) i stvarnih potreba radnih procesa.

Mora li postojati ugovor

A što iz postojećega zakonskog rješenja nedvojbeno proizlazi? Ukratko, jasno je da rad od kuće moraju izričito ugovoriti radnik i poslodavac – ugovorom o radu ili njegovim aneksom – unatoč prilično nespretnom tumačenju mjerodavnog ministarstva iz ožujka koje je navodnu mogućnost poslodavaca da jednostrano naloži rad od kuće pokušalo podvesti pod općenitu ovlast poslodavca da pobliže odredi mjesto i način obavljanja rada (ovakvo tumačenje ​doživjelo je potop od strane struke, ali i uvelo dodatnu pomutnju u ionako nedorečenu regulativu).

Također je jasno što takav ugovor točno mora sadržavati: odredbe o radnom vremenu, sredstvima rada koje poslodavac mora instalirati i održavati odnosno onima koje su vlasništvo radnika i za koje će mu poslodavac naknaditi troškove, naknadi drugih troškova te načinu osposobljavanja radnika. Znamo i da plaća radnika koji radi od kuće ne smije biti manja od plaće onoga koji radi na usporedivim poslovima u prostoru poslodavca, da je poslodavac dužan osigurati sigurne uvjete rada i da radnik i dalje ima pravo na dnevni, tjedni i godišnji odmor kao da ne radi od kuće. Sve ostalo podliježe uobičajenim pravilima koja uređuju radne odnose, što je u mnogo aspekata nespojivo s prirodom rada od kuće.

Cijeli članak možete pročitati na: lider.media

Foto: Pixabay