RIJEKA, 7. travnja 2017. (Hina) – Riječka gradska uprava raspisat će u drugoj polovici travnja javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, za što su u ovogodišnjem gradskom proračunu osigurana dva milijuna kuna.

Kako je najavljeno iz gradske uprave, nepovratne subvencije iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Rijeke dodjeljivat će se za pokriće dijela troškova ostvarenog ulaganja te iznimno za buduće troškove. Cilj programa je jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te dodatno praktično obrazovanje i bolje informiranje u poduzetništvu .

Sredstva će se odobravati za subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, izrade marketinških planova i istraživanja tržišta, poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri odlučivanju i upravljanju i elektronskom poslovanju. Subvencionirat će se i troškovi uvođenja industrijskog i grafičkog dizajna, nabave i ugradnje strojeva i opreme, inicijalni troškovi pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije te troškovi obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika.

Korisnici mogu biti subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Rijeke, udruge osnovane kao pravne osobe čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera sa sjedištem u Rijeci ili imaju članicu sa sjedištem u Rijeci, koje posluju pozitivno i koje ostvaruju suradnju sa znanstveno – istraživačkom institucijom.

Raspisivanje javnog poziva planirano je za 18. travnja. Prijave će se zaprimati od 25. travnja, a javni poziv bit će otvoren do iskorištenja osiguranog novca, najduže do 30. srpnja.

(Hina)