ZAGREB, 25. siječnja 2017. (Hina) – Dioničari Optima telekoma u srijedu su na izvanrednoj glavnoj skupštini odobrili da se toj telekom tvrtki pripoji H1 telekom te donijeli odluku o povećanju temeljnog kapitala za 58,7 milijuna kuna radi provedbe pripajanja, izvijestili su iz Optima telekom.

Na skupštini je odobren ugovor o pripajanju između Optima telekoma i H1 telekoma sklopljen 29. srpnja 2016. godine.

Ta odluka stječe pravni učinak donošenjem pozitivnog rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o dopuštenosti koncentracije Optime i H1 te pozitivnog rješenja te agencije o zahtjevu Hrvatskog telekoma za produljenjem uvjetno dopuštene koncentracije HT-a nad Optima telekomom, navodi se u odluci o odobrenju ugovora o pripajanju prihvaćenoj na skupštini.

Donošenje pozitivnog rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja uvjet je da pravi učinak steknu i odluke skupštine o povećanju temeljnog kapitala radi provođenja pripajanja te o dopuni predmeta poslovanja.

Dioničari su na skupštini, naime, prihvatili odluku da se temeljni kapital Optima telekoma, koji iznosi 635,6 milijuna kuna, poveća za 58,7 milijuna kuna, na 694,4 milijuna kuna.

To će se povećanje temeljnog kapitala provesti izdavanjem 5.886.456 novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10 kuna.

Nove dionice bit će raspoređene dioničarima H1 telekoma prema omjeru zamjene 1:0,75 te će oni za jednu dionicu H1 telekoma steći 0,75 dionica Optima telekoma.

Dioničari Optima telekoma na skupštini su donijeli i odluku o dopuni predmeta poslovanja (djelatnosti), i to djelatnošću “usluge informacijskog društva”.

(Hina)