Komisija je odobrila tri vrste genetski modificiranih kukuruza i obnovila odobrenje za četiri genetski modificirana usjeva, tri soje i jedan pamuk za hranu i hranu za životinje.

Odlukama Komisije o odobrenju ne dopušta se njihov uzgoj u EU-u, već samo za uporabu kao hranu i hranu za životinje

Za te genetski modificirane usjeve proveden je sveobuhvatan i strog postupak odobravanja kojim se osigurava visoka razina zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoliša.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) izdala je povoljnu znanstvenu procjenu u kojoj je zaključila da su ti GMO-i jednako sigurni kao i njihovi konvencionalni ekvivalenti.

Cijeli članak možete pročitati na: tportal.hr

Foto: Pixabay