S obzirom na to da je došlo do nekoliko poreznih izmjena u posljednje vrijeme, donosimo pregled neoporezivih primitaka koje poslodavac može isplatiti svojim radnicima.

Od brojnih izvora, pokušali smo sve neporezive primitke sumirati na jedno mjesto (link): osobni odbitak, prigodne nagrade, dar djetetu, nagrada za radne rezultate, potpora za novorođenče, dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje, uplata dobrovoljne mirovinskre štednje, troškovi prehrane, podmirivanje stvarno nastalih troškova prehrane, troškovi turističkih usluga za odmor radnika, neoporeziv iznos dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu, troškovi smještaja radnika, naknada troškova vrtića za djecu, naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, predujam poreza na dohodak od drugog dohotka kojeg ostvaruju učenici, proširuje se obuhvat primitaka koji se ne smatraju dohotkom po osnovi darovanja u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu u korist osjetljivih skupina.

Ako nismo obuhvatili sve neoporezive isplate, a budući da je hrvatski porezni sustav prilično jednostavan i lako je na jednome mjestu sve naći (naravno da smo prilično sarkastični), što nedostaje svakako nam dojavite na webredakcija@lider.media

Koristili smo nekoliko izvora – Infokorp, tep.hr, virtualni-ured.hr, Porezna uprava, burza.com, rrif.hr.

Cijeli članak možete pročitati na: lider.media

Foto: Pixabay