Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

1. Usklađenje s PDV direktivama Europske unije – ukidanje oslobođenja od plaćanja PDV-a za male pošiljke uvezene u Europsku uniju (dalje u tekstu: EU) čija je vrijednost manja od 22 eura (s učinkom od 1. srpnja 2021. godine)

2. Olakšavanje poslovanja poreznim obveznicima povećanjem praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 15.000.000,00 kuna

3. Proširenje mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu radi rasterećenja poreznih obveznika u smislu angažmana financijskih sredstava za plaćanje PDV-a pri uvozu

UTJECAJ ZA PODUZETNIKE

Poduzetnici će osjetiti znatno rasterećenje poslovanja jer se poboljšava likvidnost poreznih obveznika i stabilniji novčani tok obzirom da će gotovo 96% poreznih obveznika moći birati način obračuna PDV-a.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

1. Smanjenje porezne stope za porezne obveznike koji ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna,  s 12% na 10%

2. Smanjenje porezne stope poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti s 12% na 10%

3. Smanjuje se i stopa poreza po odbitku s 15% na 10% pri isplati naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša) 

4. Utvrđivanje porezno priznatog rashoda kreditne institucije u iznosu otpisanog kreditnog plasmana građanina ili poduzetnika, ako je riječ o otpisu kreditnog plasmana čija je vrijednost usklađena (umanjenja) u skladu s posebnim propisima Hrvatske narodne banke i ako je riječ o otpisu potraživanja od nepovezane osobe.

5. Vezano uz cijene i ugovore između povezanih osoba propisuje se obveza redovitog usklađenje transfernih cijena prije predaje prijave poreza na dobit.

6. Proširuje se opseg primjene pravila vezenih uz neautentične aranžmane i na slučajeve propisane međunarodnim ugovorima.

UTJECAJ ZA PODUZETNIKE

Očekuje se dodatno porezno rasterećenje u cilju poticaja gospodarstvu općenito, a posebno malih i srednjih poreznih obveznika.  

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

1. Smanjenje poreznih stopa s 24% na 20%, s 36% na 30%

2. Smanjenje poreznih stopa s 12% na 10% koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti 

3. Uvođenja nacionalne naknade za starije osobe

4. Povećanje poreza na  dohodak  koji je ostvaren po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena (nerazmjer imovine)

5. Dohodak od imovine po osnovi najma/zakupa smatrao bi se prijavljenim dostavom isprava od javnih bilježnika

6. Ujednačavanje godišnjeg obračuna za sve porezne obveznike i pojednostavljenje sustava

7. Proširenje mogućnosti isplate primitka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica 

8. Usklađivanje odredbi Konačnog prijedloga zakona s odredbama posebnih propisa

9. Proširenje obuhvata primitaka koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada

10. Definiranje poreznog položaja primitaka koje će ostvarivati digitalni nomadi (oslobođenje od oporezivanja)

Zakon o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

1. Propisivanje visine blagajničkog maksimuma prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika

UTJECAJ ZA PODUZETNIKE

Rasterećenje poreznih obveznika kroz smanjenje troškova poslovanja. Dana je ovlast ministru financija da pravilnikom propiše visinu blagajničkog maksimuma prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika. 

Cijeli članak možete pročitati na: lider.media

Foto: Pixabay