Donosimo intervju s Dragicom Roščić, magistricom ekonomije iz Baške Vode i tajnicom -voditeljicom Lokalne akcijske grupe „Adrion”. Povod za razgovor bio je njen aktivan rad na razvijanju projekta i proučavanju IPARD programa i LAG-ova koje je započela još za vrijeme studiranja. Također, aktivno je sudjelovala u razvijanju programa/projekata iz domene zaštite kulturne baštine te prirode i okoliša.

IMG_9055TBN: Završili ste fakultet i tad je sve krenulo?
 
Da, puno teorije, znanja, entuzijazma, ali i konkretne prakse i upoznavanja provedenih projekata EU tijekom studentske prakse na Sveučilištu u Ljubljani htjela sam prenijeti u svoju sredinu.
U EU je 2013. g. 77% područja bilo obuhvaćeno s 2402 LAG-a.

TBN: Kako je nastala sama ideja i kako je zapravo nastao  LAG „Adrion”?

Ideja je postojala prije mog dolaska. Ali samo ideja! U 2013. g. većina LAG-ova u Hrvatskoj već je bila osnovana te su svojim opsegom obuhvaćali i većinu RH teritorija. Kod nas je organiziran tek koji sastanak čelnika općina i gradova povezanih planinom Biokovo, fotografija je pala, priopćenje je dano u medije…ali je provedba zastala.

Stručni kadar jedinica lokalne samouprave nije imao dovoljne kapacitete za prikupljanje podataka potrebnih za analize stanja pri izradi strategije, a još manje se razmišljalo o korištenju PEST analize, ponderiranja, TOWS metode ili koje druge slične analize. Kao osoba koje se educirala kroz smjer Regionalnog razvoja na Ekonomskom fakultetu u Splitu za pripremu i provedbu programa, a naročito aktualnog kroz moje studentsko obrazovanje pretpristupnog fonda za ruralni razvoj – IPARD, bila sam zamoljena od predstavnice Grada Makarske (tada po broju stanovnika najveće jedinice lokalne samouprave LAG-a) da koordiniram prikupljanje podataka i radim na formiranju LAG-a… Iako su takav rad konzultanti naplaćivali i do 50.000, 00 kn, za 1600,00 kuna tada od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radila sam sa puno entuzijazma koji ni danas nije ništa manji. Stručna znanja, praćenje aktualnosti uz stalni rad na terenu, motiviranje, „zivkanje”, animiranja doveli su akreditacije LAG-a u prvom pozivu 2013. g. kao najmlađeg osnovanog LAG-a u RH.

TBN: Danas ste pak najveći LAG u Hrvatskoj? Opišite nam ukratko svoj put.

Kvalitetan rad u provedbi aktivnosti zadanih od strane Ministarstva poljoprivrede rezultirao je i daljnjim uspjesima. Dobila sam priliku raditi kao jedini imenovani predstavnik od tadašnjeg Ministra poljoprivrede, ispred pojedinačnog LAG-a u Povjerenstvu za izradu prvog pravilnika iz Mjere 19 LEADER Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020., a prema službenim priopćenjima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju LAG „Adrion” kao najmlađi LAG u prvoj godini provedbe spada među tri najuspješnija LAG-a u RH te najuspješniji LAG u Splitsko-dalmatinskoj županiji po povlačenju sredstava iz LEADER mjere 202. Također, izabrana sam za predstavnicu Hrvatske mreže za ruralni razvoj u Europskoj LEADER organizaciji za ruralni razvoj (ELARD). Prošlog ljeta zahtjev za pridruženje LAG-u dale općine i gradovi omiške i Imotske krajine, tako da po broju općina i gradova vodim i najveći LAG u Hrvatskoj.

TBN: Koji su Vaši najdraži projekti?

Iako smo kao LAG sudjelovali na mnogo vrjednijim projektima naših članova, najdraži su mi manji „soft” projekti koji se provode po programu Turizam po mjeri kojeg sam kreirala 2013. g., a za cilj ima stvaranje turističkog proizvoda visoke dodane vrijednosti sažete od lokalnih proizvoda te stručne i educirane radne snage. U sklopu njega radimo na kratkim lancima opskrbe, spajanju proizvođača i ugostitelja te radu s mladim ljudima i jednostavno guštam vidjeti autohtone proizvode domaćih proizvođača po restoranima, trgovinama u našem LAG-u. S projektom Nove faze za turizam po mjeri koji je proizašao iz navedenog projekta, a kojeg planiramo do proljeća početi provoditi iz Europskog socijalnog fonda, usmjerili smo se na mlade ljude, njih ukupno 40, koje želimo zadržati na našim prostorima stručnim obrazovnim programima za aktivni turizam i ugostiteljstvo prema konkretnim potrebama gospodarstvenika koji će ih nakon toga uvoditi u posao.

TBN: Jesu li EU fondovi realnost ili utopija?
 
Nužnost!

Poruka mladim ljudima za kraj:
 
Odvažite se, budite uporni i sve probleme pretvorite u izazov!

 

REFERENCE:

Više informacija o samom LAG-u „Adrion” dostupno je pod poveznicom http://www.lag-adrion.hr/hr/.