Najčešći su načini zloupotrebe korištenje fiktivnih trgovačkih društava, korištenje gotovine u prikrivanju nezakonitog izvora novca i pranje novca proizašlo iz računalnog kriminaliteta

Ured za sprečavanje pranja novca izdao je skoro 300 naloga za blokiranje sumnjivih transakcija u posljednjih pet godina i tako spriječio potencijalnu štetu u ukupnom iznosu od 261 milijun kuna. Inicirali su i većinu kaznenih postupaka za pranje novca ili su u njima aktivno sudjelovali kao podrška tijelima kaznenog progona.

Na godišnjoj konferenciji o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, koju organiziraju Ured za sprečavanje pranja novca i HGK, govorilo se o korištenju fiktivnih trgovačkih društava za zloupotrebe u gospodarskom poslovanju i pranju novca, korištenju gotovine u prikrivanju nezakonitog izvora novca i pranju novca proizašlom iz područja računalnog kriminaliteta kao najčešćim slučajevima.

– Kontinuirano raste broj prijava koje zaprimamo od obveznika, nadležnih državnih tijela i inozemnih financijsko-obavještajnih jedinica – rekao je pomoćnik predstojnika Ureda za sprečavanje pranja novca Ante Biluš.

Cijeli članak možete pročitati na: vecernji.hr

Foto: Pixabay