ZAGREB, 17. siječnja 2017. (Hina) – Niže cijene zbog ukidanja teritorijalnog kriterija pri izračunu police obveznog osiguranja za teretna vozila te individualizacija polica obveznog osiguranja dvije su najznačajnije promjene koje su prošle godine zahvatile hrvatsko tržište obveznog osiguranja, izvijestila je u utorak Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN).

AZTN je proveo istraživanje tržišta osiguranja motornih vozila s naglaskom na premijski sustav i cjenike obveznog osiguranja, radi utvrđivanja promjena na tržištu osiguranja motornih vozila u odnosu na 2013. i 2014. godinu.

Agencija ocjenjuje kako je tržište obveznog osiguranja u Hrvatskoj kompetitivno i dobro strukturirano te da su vidljive pozitivne promjene u smislu značajnije diferencijacije proizvoda i usluga između pojedinih društva za osiguranje, čime se potrošačima proširuje mogućnost izbora.

Zaključeno je da je najveći pomak kod obveznog automobilskog osiguranja za teretna vozila u 2016. u tome što je većina osiguravatelja ukinula teritorijalni kriterij pri izračunu police obveznog osiguranja te je Hrvatska u značajnoj mjeri postala jedinstvena zona rizika. To se izravno odrazilo na povoljnije uvjete i cijene polica obveznog osiguranja za sve cestovne prijevoznike, kažu u AZTN-u.

Rezultati AZTN-ovog istraživanja tržišta za 2013. godinu pokazali su, naime, kako je cijena police osiguranja za teretno vozilo, u zoni rizika koja je obuhvaćala registracijsku oznaku Daruvara (najniža zona rizika), u pravilu kod svih društava za osiguranje iznosila oko 12.000 kuna, bez mogućnosti izbora povoljnije ponude. Nasuprot tome, za registracijske oznake Zagreba i Krapine (najviše zone rizika) cijena police osiguranja u pravilu je kod svih osiguravatelja iznosila oko 22.000 kuna.

Radilo se o tome da su  sva društva za osiguranje pri izračunu premije obveznog osiguranja uglavnom koristila iste elemente, prije svega teritorijalni element tj. sedam zona rizika.

Nasuprot tome, diferencijacija proizvoda i usluga polica obveznog osiguranja koju osiguravatelji nude za istu kategoriju teretnih vozila tri godine kasnije rezultirala je znatno većim izborom za prijevoznike.

Jedinstvena zona i individualizacija – povoljnije cijene

Više od polovice društava za osiguranje promijenilo je poslovnu politiku i započelo s primjenom jedinstvene zone osiguranja, što se odrazilo na povoljnije uvjete i cijene polica obveznog osiguranja za sve prijevoznike. To je posebno izraženo kod prijevoznika čija teretna vozila nose registracijske oznaka ranije viših zona rizika, recimo Zagreba i Krapine pa ti prijevoznici sada mogu ostvariti i više od 50 posto niže cijene polica obveznog osiguranja u odnosu na ranija razdoblja. Pri tome su cijene jedinstvene za vozila iste marke i kategorije svih prijevoznika u Hrvatskoj, bez obzira na registracijsku oznaku vozila.

AZTN, nadalje, hvali i pozitivne promjene u kategoriji osiguranja osobnih vozila utemeljene na većem izboru proizvoda koje nude osiguravatelji kao i na povoljnijim premijama obveznog osiguranja za krajnje potrošače, što je, navodi se, posebno vidljivo kroz trend tzv. individualizacija police obveznog osiguranja.

Dok su, recimo, prije tri godine razlike u cijeni premija obveznog osiguranja u pojedinoj zoni rizika za isto vozilo između različitih društva za osiguranje bile neznatne, u 2016. godini se za sve tipove vozila koji je AZTN koristio u uzorku (niska klasa, niža srednja klasa, viša srednja klasa) bilježe razlike u cijenama polica obveznog osiguranja i veći izbor za osiguranike.

Trend “individualizacije” police obveznog osiguranja, objašnjavaju u AZTN-u,  temelji se na uvođenju niza novih elemenata izračuna pojedinih društava za osiguranje pa je, primjerice,  kao novi parametar pri izračunu premije osiguranja uvedena dob osiguranika.

“Iako se broj kategorija i raspon dobi vozača između pojedinih društava za osiguranje razlikuju, rezultati istraživanja pokazuju kako su vozači u 30-im i 40-im godinama prepoznati kao najmanje rizična skupina vozača, dok mladi vozači predstavljaju rizičniju skupinu. Pritom, jedan od anketiranih osiguravatelja, za dob osiguranika koristi čak 11 dobnih skupina, a drugi samo četiri, što također pokazuje diferenciranost ponuda polica”, stoji u priopćenju AZTN-a.

K tome, pri određivanju rizičnosti vozila pojedini osiguravatelji uzimaju u obzir proizvođača i tehničke karakteristike vozila. Tako, primjerice, jedan od osiguravatelja u premijskom sustavu primjenjuje 16 razreda, dok drugi isti parametar koristi prema 28 razreda vozila.

Bonusi i veći od 50 posto

Promjene u odnosu na ranije razdoblje su vidljive i u sustavu bonusa pa neki osiguravatelji odobravaju bonus koji je viši od nekadašnjih maksimalnih 50 posto, a uvela se i mogućnost prijenosa bonusa na članove uže obitelji ili  obrt.

Inače, prosječna zaračunata premija osiguranja prošle je godine u Hrvatskoj bila oko 1.000  kuna, dok je ukupno zaračunata bruto premija obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u 2015. godini iznosila oko dvije milijarde kuna.

U odnosu na godinu ranije, u 2015. je broj izdanih polica porastao za 5,6 posto.

Promatrajući osiguravatelje pojedinačno, u 2015. godini najveći tržišni udjel na tržištu obveznog osiguranja bilježi Croatia osiguranje. Slijede Euroherc osiguranje i Jadransko osiguranje.

(Hina)