Predloženo smanjenje stope PDV-a za pripremu i usluživanje jela u ugostiteljskim objektima na 13 posto nije olakšica nego spas u zadnji čas, a kako trenutno ne postoji jednoobrazna definicija jela nejasno je što će to smanjenje zapravo obuhvatiti, ističe predstavnik Koordinacije ugostitelja Hrvatske Marin Medak.

“Prijedlogom se predviđa smanjenje stope PDV-a isključivo u vidu pripreme i usluživanja jela u ugostiteljskim objektima, što je vrlo nejasno, pogotovo što trenutno ne postoji jednoobrazna, unificirana definicija jela. Primjerice, pojam hrane je jasno definiran Uredbom (EZ) Europskog parlamenta i Europske agencije za sigurnost hrane na način da je hrana ili prehrambeni proizvod svaka tvar ili proizvod, prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je prehrani ljudi ili se može očekivati da će ga ljudi konzumirati.

Hrana tako uključuje piće, kave i drugo. Naš Zakon o hrani je uređen upravo s tom Uredbom, i u njegovu domenu ulaze voda, kava pivo i drugo. Drugim riječima, ne znamo još uvijek što će sve obuhvatiti smanjenje stope PDV-a i ne možemo se adekvatno pripremiti”, poručuje Medak.

Cijeli članak možete pročitati na: tportal.hr

Foto: Pixabay