Prema posljednjim podacima HNB-a, uz stagnaciju na mjesečnoj razini, ukupni depoziti kod poslovnih banaka (obuhvaćaju depozitni novac te štedne i oročene depozite) u prvom mjesecu ove godine usporili su s godišnjim stopama rasta te zabilježili iznos od 329,5 milijardi kuna.

Time je rast na kraju siječnja iznosio 27,6 milijardi kuna, prilikom čega je zabilježeno usporavanje s 9,4% na 9,1% na godišnjoj razini te nastavljen pozitivan trend godišnjih kretanja prisutan od kraja 2011. godine

Stagnacija ukupnih depozita u siječnju na mjesečnoj razini rezultat je pozitivnog doprinosa depozitnog novca uz istovremeni pad štednih i oročenih depozita. S druge strane, godišnji rast prije svega potaknut je rastom depozitnog novca (koji uključuje novčana sredstva na transakcijskim računima te obveze kreditnih institucija po izdanim kunskim instrumentima plaćanja, a umanjuje se za novčana sredstva u platnom prometu), dok su štedni i oročeni depoziti porasli u značajno manjoj mjeri.

Cijeli članak možete pročitati na: tportal.hr

Foto: Pixabay