Jedno od osnovnih načela dokumenta je zaštita potrošača, a prema istraživanjima, hrvatski građani kod uvođenja eura imaju bojazan od snažnog i jednokratnog porasta cijena

Vlada je u srijedu donijela Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom, dokument koji sadrži sve potrebne aktivnosti dionika u okviru priprema za uvođenje eura u Hrvatsku.

Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom 11. studenoga predstavljen je na sjednici Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u RH, nakon čega je prošao i javno savjetovanje.

U dokumentu, apostrofirao je Marić, pojašnjavaju se temeljna načela procesa uvođenja eura i tijek procesa zamjena valuta, daje se pregled pravnog okvira na razini EU-a koji uređuje pitanje korištenja eura kao zajedničke valute, opisuje prilagodbe nacionalnog zakonodavstva potrebne za uvođenje eura, a opisane su i uloge glavnih dionika u uvođenju eura, izvijestio je Marić.

Također, detaljno se opisuje tijek konverzije kunskih sredstava u eure, predstavljeni su glavni elementi informativne kampanje, pojašnjeni su postupci nabave i opskrbe novčanicama i kovanim novcem eura, postupak zamjene gotovog novca, a između ostalog definiraju se i pravila o preračunavanju cijena.

Jedno od osnovnih načela dokumenta je zaštita potrošača, a prema istraživanjima, hrvatski građani kod uvođenja eura imaju bojazan od snažnog i jednokratnog porasta cijena.

Marić je napomenuo da iskustva drugih zemalja koje su već uvele euro pokazuju da takvi strahovi nisu u potpunosti utemeljeni. No, međutim, bez obzira na to, smatra se da je obaveza dvojnog iskazivanja cijena ključna mjera za sprečavanje neopravdanog povećanja cijena i neispravnog preračunavanja, istaknuo je Marić.

Cijeli članak možete pročitati na: novac.jutarnji.hr

Foto: Pixabay