Dio banaka izvijestio je o spajanju kunskih tekućih i deviznih računa klijenata, a plaćat će se samo jedna naknada

Većina banaka nudi klijentima kunski račun s jednim IBAN-om i devizni račun s drugim IBAN-om, a u takvim situacijama nakon promjene računi ostaju odvojeni i klijenti u skladu sa zakonskim rješenjem imaju mogućnost nastaviti koristiti taj račun ili ga zatvoriti bez naknade u roku od 60 dana te prenijeti sredstva evidentirana na tom računu na račun po svom izboru.

U situaciji u kojoj je IBAN prije uvođenja eura jednak za kunski i devizni račun, prilikom spajanja tih računa u slučaju da pojedini klijent koristi prekoračenje po kunskom računu iznos prekoračenja namirit će se s deviznog računa.

Erste banka informirala je klijente o promjenama po računima od 31. prosinca, odnosno od uvođenja eura. Tako će, navodi se u obavijesti, svi transakcijski računi imati multivalutnu funkcionalnost, piše Novi list.

Cijeli članak možete pročitati na: tportal.hr

Foto: Pixabay