I ako se procjenjuje da u Hrvatskoj oko 60.000 starijih od 65 godina nije ispunilo minimalne uvjete za ostvarenje prava na mirovinu, novi institut tzv. nacionalne mirovine u idućoj, godini svoga debija, obuhvatio bio 19.700 osoba, a 2022. ukupno 21.840 osoba.

Kako je prije najavljeno, mjesečni iznos ove nacionalne naknade bio bi 800 kuna po korisniku, pod osnovnim uvjetom da je hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području RH i to neprekidno 20 godina prije podnošenja zahtjeva. Prijedlog zakona propisuje i ostale kriterije pa tako i imovinski cenzus u kojem stoji da “da korisniku i/ili članovima kućanstva prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva, mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije”.

Uz to, nacionalnu naknadu neće moći primati oni kojima je odobrena i ona zajamčena minimalna socijalna, kao ni osobe kojima je priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi. Na novu naknadu neće moći računati ni oni koji su sklopili ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju.

Cijeli članak možete pročitati na: poslovni.hr

Foto: Pixabay