Država planira pomoći gradovima i općinama u financiranju predškolskog odgoja putem razvoja novog modela koji će uzeti u obzir fiskalne kapacitete osnivača i omogućiti održivost svih predškolskih programa

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u javno savjetovanje uputilo je prijedlog Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Uredbom je predviđeno uvođenje sufinanciranja cijene smještaja u dječji vrtić iz državnog proračuna, uzimajući u obzir indeks razvijenosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tako će se povećati priuštivost vrtića za roditelje, posebice u slabije razvijenim jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

Cijeli članak možete pročitati na: tportal.hr

Foto: Pixabay