Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) donijelo je odluku kojom je mandat ravnatelja HAKOM-a, za razdoblje od naredne četiri godine, povjeren dosadašnjem ravnatelju mr. sc. Mariu Weberu.

ZAGREB, 11. svibnja 2017. – Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) je nakon provedenog javnog natječaja, na sjednici Vijeća održanoj u srijedu 10. svibnja, donijelo odluku o imenovanju ravnatelja HAKOM-a. Dužnost ravnatelja HAKOM-a u narednom, četverogodišnjem mandatu, obnašat će mr. sc. Mario Weber, koji je i ovaj četverogodišnji  mandat na čelu stručne službe HAKOM-a.

Odabirom mr. sc. Maria Webera za ravnatelja stručne službe neovisnog nacionalnog regulatornog tijela za područja elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkih usluga zadržat će se kontinuitet dosadašnjeg rada te stvoriti pretpostavke za daljnji iskorak u HAKOM-ovom razvoju i  modernizaciji, kao i neprekidnom povećanju kompetencija i znanja.

Odluka Vijeća HAKOM-a dostupna je putem poveznice.