U Ministarstvu znanosti i obrazovanja, dana 27. prosinca 2016. godine održana je svečanost potpisivanja ugovora u okviru izravne dodjele bespovratnih sredstava za dva projekta pod nazivom „Promocija cjeloživotnog učenja“  i „Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja“ iz  Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Riječ je o projektima čiji su nositelji Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) i Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

Projekt Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, pod nazivom „Promocija cjeloživotnog učenja“, iznosa više od 11,5 milijuna kuna  provodit će se s ciljem promocije važnosti te različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje u Republici Hrvatskoj kao i jačanja kapaciteta svih dionika uključenih sustav obrazovanja odraslih na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Nadalje, projekt Agencije za znanost i visoko obrazovanje pod nazivom „Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja“ iznosa 20,4 milijuna kuna,  provodit će se s ciljem unapređenja sustava vanjskog osiguravanja kvalitete i internih procesa Agencije kao i unapređenja sustava unutarnjeg osiguravanja kvalitete hrvatskih visokih učilišta.

Kvaliteta visokog obrazovanja ključna je za zadržavanje mladih u Hrvatskoj, ali i za privlačenje studentica i studenata iz drugih zemalja Europske unije na naša visoka učilišta. Promicanje programa cjeloživotnog učenja, s druge strane, pomoći će osobama različite životne dobi u osvještavanju o važnosti cjeloživotnog učenja za stjecanje znanja i vještina neophodnih za snalaženje u suvremenom svijetu.

„Iako smo za sljedeću godinu osigurali povećanje proračuna za obrazovanje i znanost, mogućnost korištenja sredstava fondova i programa Europske unije predstavlja značajno rasterećenje državne blagajne uz istodobno očuvanje ili čak unapređenje, sadašnje razine financiranja aktivnosti na području znanosti i obrazovanja“ istaknuo je ministar Barišić.

Ugovore su potpisali prof. dr. sc. Pavo Barišić, ministar znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje i g. Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Mario Vučić i Martina Hundrić, pomoćnici ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Svečanosti potpisivanja nazočili su ministar rada i mirovinskog sustava dr. sc. Tomislav Ćorić, državna tajnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić, predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, sektorskih agencija te ostali predstavnici stručne javnosti.

Izvor: Europski strukturni i investicijski fondovi- www.strukturnifondovi.hr