ZAGREB, 9. veljače 2017. (Hina) – Vlada je na sjednici u četvrtak donijela uredbu o načinu financiranja decentraliziranih funkcija, odnosno rashoda koje jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju uslijed financiranja školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva, a za što je u ovogodišnjem državnom proračunu osigurano 2,19 milijardi kuna.

Riječ je o uslugama čije je financiranje posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseno na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno županije, gradove i općine, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

Uz tu uredbu, donesene su i odluke o kriterijima i iznosima pomoći po pojedinim decentraliziranim funkcijama, pa je tako gotovo polovina ukupnog iznosa, odnosno 850,9 milijuna kuna namijenjeno za financiranje osnovnog školstva.

Za potrebe srednjih škola i učeničkih domova predviđen je iznos od gotovo 420 milijuna kuna, a za zdravstvene ustanove 373 milijuna kuna. Za financiranje rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva predviđeno je 95,16 milijuna kuna, za domove za starije i nemoćne osobe 153 milijuna kuna, a za javne vatrogasne postrojbe 302,8 milijuna kuna.

Vlada je donijela i odluku o preoblikovanju Agencije za opremu pod tlakom u trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, „Oprema pod tlakom“ d.o.o.

To bi društvo i dalje obavljalo djelatnost pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, no nakon preoblikovanja obavljalo bi ih kao profitno trgovačko društvo, koje bi se financiralo vlastitim prihodima i time bi se rasteretio državni proračun za oko 5 milijuna kuna, koliko sada iznose rashodi te agencije.

Na zatvorenom dijelu sjednice ministri će raspravljati o odgovorima Republike Hrvatske na nekoliko pismena Europske komisije, među kojima su i obrazloženo mišljenje u vezi s duhanskim i srodnim proizvodima, potom o trošarinama na alkohol i alkoholna pića te u vezi s privatizacijom.

(Hina)