ZAGREB, 6. travnja 2017. (Hina) – Vlada je u četvrtak dala prethodnu suglasnost na prihvaćanje amandmana Kluba HDZ-a i jednog amandmana Kluba zastupnika HNS-a i HSU-a na prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkih društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku.

Kako je objasnila potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić, HDZ podnesenim amandmanom predlaže se da će se u slučaju kada kompanija koja se nalazi u postupku izvanredne uprave uzme kredit koji ima status najstarije tražbine zadržati taj status najstarije tražbine i ako se nagodba ne postigne pa kompanija nad kojom se provodi postupak na kraju ode u stečaj.

Taj se amandman Kluba HDZ-a odnosi na članak 39. stavak 3. i njime će se, kako se obrazlaže u Vladinu zaključku o prethodnoj suglasnosti, “jasno zaštiti novi vjerovnici koji su financirali dužnika u postupku izvanredne uprave odnosno kako bi se sačuvalo njihovo pravo na prednost pri namirenju i u slučaju ako postupak izvanredne uprave ne bi uspio te bi se nakon tog postupka morao otvoriti stečaj nad dužnikom”.

Također, amandanima Kluba zastupnika HDZ-a predlaže se izmjena odredbi prema kojoj je bilo propisano da nakon otvaranja postupka izvanredne uprave nije dopušteno pokretanje parničnih, upravnih i ovršnih postupaka i postupaka izvansudske naplate.

HDZ-ov klub predlaže, a Vlada je dala prethodnu suglasnost, da se dokine zabrana pokretanja upravnih postupaka i da se ta zabrana ne odnosi na pokretanje radnih sporova.

Time se, kako se obrazlaže u Vladinu zaključka, jačaju prava iz radnih odnosa.

Vlada je suglasna i s amandmanom HDZ-a kojim se jasnije propisuje oslobođenje od obveze objave javne ponude u trenutku sklapanja nagodbi.

Vlada je dala prethodnu suglasnost i na prihvaćanje amandmana kluba zastupnika HNS-a i HSU-a kojim se pojašnjava što su povezana i ovisna društva. Jasnije se utvrđuje da su to društva sa sjedištem u Hrvatskoj, u kojima dužnik drži najmanje 25 posto udjela. Društva s manjim udjelima neće biti obuhvaćena postupkom izvanredne uprave.

(Hina)