ZAGREB, 1. lipnja 2017. (Hina) – Slijedom kretanja Nacionalne referentne stope (NRS), Zagrebačka banka od 1. srpnja snižava promjenjive kamate stope na postojeće kredite građanima i to, ovisno o valuti i vrsti kredita,  između 0,18 i 0,35 postotna poena, a sniženje će bit vidljivo na ratama kredita koje dospijevaju u kolovozu, izvijestili su u četvrtak iz te banke.  

Na postojeće stambene i druge kredite kod kojih se kao parametar koristi šestomjesečna NRS1, za kredite u kunama kamatna stopa smanjit će se za 0,25 postotnih poena, dok će se za kredite vezane uz valutu euro  kamatna stopa smanjiti za 0,35 postotnih poena.

Kod ostalih postojećih kredita, kod kojih Banka koristi šestomjesečnu NRS2, doći će do smanjenja kamatne stope kredita u kunama za 0,18 postotnih poena, a za kredite vezane uz valutu euro smanjenje će iznositi 0,32 postotna poena.

Klijenti će o navedenom smanjenju, umanjenoj visini anuiteta, kao i o novom otplatnom planu biti obaviješteni do 15. lipnja.

U prioćenju se ističe i kako je od prve objave NRS-a, 7. prosinca 2012., ona smanjena već 9. put zaredom. Kamatne stope umanjene su između 1,41 i 1,53 postotna poena za kune te između 2,13 i 2,18 postotnih poena za eure, ovisno o vrsti kredita. Za iste vrijednosti smanjene su i kamatne stope na postojeće kredite građanima u Zagrebačkoj banci.

Nešto ranije i Hrvatska poštanska banka (HPB), također zbog pada nacionalnih referentnih stopa za eure i kune, najavila je od 1. srpnja snižavanje kamatne stope na sve kredite građana s promjenjivom kamatom, i to na kredite uz valutnu klauzulu  za 0,35, a na kredite u kunama za 0,25 postotna poena u odnosu na dosadašnje uvjete.

Nacionalna referentna kamatna stopa prosječni je trošak financiranja bankarskog sektora, a izračunava je Hrvatska udruga banaka (HUB) na osnovi objavljenih podataka Hrvatske narodne banke. NRS1 predstavlja troškove financiranja iz sredstava prikupljenih depozita fizičkih osoba, a NRS2 troškove financiranja iz sredstava prikupljenih depozita fizičkih i pravnih osoba nefinancijskog sektora.

Sljedeće usklađenje promjenjivih kamatnih stopa na kredite građanima bit će 1. siječnja 2018.

(Hina)