Gallup je kroz istraživanje pokazao da 43 posto Amerikanaca radi na daljinu puno radno vrijeme ili barem dio radnog vreemena te da bi 34 posto od preostalih 67 posto pristalo na do pet posto nižu plaću ako bi mogli raditi na daljinu. I sad se svima njima koji su to željeli, ali i koji nisu, želja ispunjava zbog prijetnje koronavirusa.

Radom na daljinu štedi se vrijeme putovanja na posao, samim time i novac koji bi se pritom trošio. Ne samo to, pomaže onima koji žive predaleko da rade ono što možda fizički nikako ne bi mogli baš zbog činjenice da žive predaleko.

Kompanije su svjesne da se već osjećaju posljedice u poslovanju zbog virusa te da epidemija, pa i pandemija, zahtijevaju zaokret u razmišljanju. Nažalost, pokazuje Gallup, svega 30 posto organizacija bilo je spremno za situaciju u kojoj bi većina, ili svi zaposleni, mogli raditi na daljinu.

Cijeli članak možete pročitati na: ictbusiness.info

Foto: Pixabay