HNB će prije prelaska na euro morati unaprijed banke opskrbiti novčanicama i kovanicama eura. Konverzija će se vršiti po fiksnom tečaju, koji će biti na pet decimala, a i cijene će se iskazivati dvostruko. Prva dva tjedna plaćat ćemo kunama i eurima, strogo će se pratiti cijene da nas ne bi varali.

Nacionalni plan razrađuje zakonodavne, administrativne i logističke aktivnosti koje je potrebno učiniti u iduća 24 mjeseca te temeljne elemente tog procesa, poput pravila za preračunavanje cijena i drugih vrijednosti, kao i konvertiranja depozita i kredita.

Temeljno načelo Nacionalnog plana zamjene je zaštita potrošača, u smislu i zamjene kune u euro bez troška za građane, poduzeća i državu, isključivo po fiksnom tečaju konverzije.

Također uvest će se i “crne liste”, kojima će se poslovni subjekti koji će neopravdano povećavati cijene ili kršiti pravilo o dvojnom iskazivanju cijena naći na javno dostupnim popisima prekršitelja.

Također, od dana uvođenja eura svi kunski krediti i oni s valutnom klauzulom u eurima smatrat će se kreditima u eurima. U mjesecima prije uvođenja eura provoditi će se intenzivne aktivnosti informiranja građana.

Cijeli članak možete pročitati na: turizam24.com

Foto: Pixabay