Koliko su iznajmljivačima potrebni predstavnici koji će zastupati njihove interese u javnom prostoru i pri nadležnim institucijama, pokazuje činjenica da se propisi neprestano mijenjaju, a da se pri tom zakonodavac ne konzultira s praksom. Iznajmljivače obiteljskog smještaja rijetko nalazimo u županijskim turističkim odborima i drugim radnim tijelima čije djelovanje je usmjereno na stvaranje poticajnog zakonodavnog okruženja za razvoj kvalitetne ugostiteljske usluge u domaćinstvima.

Bez savjetovanja s domaćinima, davanja u sektoru obiteljskog smještaja samo rastu, a propisi su sve nelogičniji. Otud ideja o osnivanju nacionalne udruge iznajmljivača privatnog smještaja

Struktura Hrvatske udruge obiteljskog smještaja će omogućiti svakoj županiji da s tri člana županijskog odbora ima jednog predstavnika u glavnom odboru Udruge. Namjeru za sudjelovanjem su do sada pokazali Grad Zagreb, Primorsko-goranska županija, Istarska, Karlovačka i Međimurska županija.

Zbog aktualnih epidemioloških mjera, osnivačka skupština će se održati samo sa zainteresiranim predstavnicima županija.

Cijeli članak možete pročitati na: turizam24.com

Foto: Pixabay