SILCOM consulting d.o.o., specijalizirano društvo za financijsko-poslovno savjetovanje priprema kreditne zahtjeve, te studije isplativosti ulaganja za:

  1. COVID-19 zajmove za obrtna sredstva
  2. Zajmove ili ulazak u vlasnički kapital od strane private equity fondova prema Hrvatskom programu za rast i ulaganje (CROGIP)
  • Analizu financijskih izvještaja posljednje 3 do 5 godina
  • Analizu poslovne politike, proizvoda/usluga, tržišta i konkurencije
  • Pripremu projekcija budućeg poslovanja (Račun dobiti i gubitka, Bilanca stanja, Izvještaj o novčanom toku, Slobodni novčani tokovi), uz izračun budućih pokazatelja likvidnosti, aktivnosti, profitabilnosti, produktivnosti
  • Pretpostavke politike upravljanja radnim kapitalom i kapitalnih ulaganja uz izračun tehnika isplativosti ulaganja (Neto sadašnja vrijednost/NPV, Interna stopa povrata/IRR, Period povrata/PBP, Indeks profitabilnosti/PB, Ekvivalent godišnjeg troška/EAC)
  • Procjenu vrijednosti društva, odnosno vlasničke glavnice prema metodi diskontiranja slobodnih novčanih tokova (DCF metoda) i tržišnih i transakcijskih multiplikatora

Cijeli članak možete pročitati na: www.index.hr

Foto: Pixabay