Na temu razvoja i kretanja pravne struke u Republici Hrvatskoj razgovarali smo s prof. dr. sc. Jozom Čizmićem, redovitim profesorom u trajnom zvanju i pročelnikom Katedre za građansko procesno pravo Pravkog fakulteta u Splitu.

Kao dugogodišnji profesor u području pravne struke i međunarodni akreditator pravnih studija za Terracon Business News nam je odgovorio na pitanja o percepciji razvoja i kretanja pravne struke u Republici Hrvatskoj i aktualnoj temi kvalifikacija pravnika na tržištu rada te samim realnim potrebama tržišta rada za pravnom strukom, što je ujedno bila i tema predavanja koje je održao u sklopu prezentacije projekta ‘Iurisprudentia’ Pravnog fakulteta u Splitu u suradnji s pravnim fakultetima iz Osijeka i Rijeke.

Intervju je u cijelosti dostupan pod poveznicom TBN intervju.