Svjedoci smo sve većeg razvoja telekomunikacijskog sektora i ekspanzivnog širenja digitalne ekonomije u suvremenom društvu što govori u prilog aktualnosti teme gostujućeg predavanja pod nazivom ‘Utjecaj tržišta elektroničkih komunikacija na gospodarski razvitak Republike Hrvatske’ koju je dana 21. travnja 2016. g., na poziv Katedre za ekonomske i financijske znanosti, održao mr. sc. Mario Weber, ravnatelj Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti u okviru redovitih predavanja na kolegiju “Politička ekonomija”.

Bila je to prilika da nam kroz kratki intervju za Terracon Business News ukratko predstavi HAKOM kao regulatorno tijelo i istakne perspektivu razvoja tržišta elektroničkih komunikacija u RH i utjecaj na gospodarski razvoj. Naravno, nije zanemariva ni povezanost s akademskom zajednicom s kojom HAKOM usko surađuje kroz zajednički projekt Pogled u budućnost. Cjelokupni intervju je dostupan pod poveznicom TBN intervju.