ZAGREB, 11. svibnja 2017. (Hina) – Krajem ožujka ove godine dugovanja Agrokora iznosila su 40,41 milijardu kuna, od čega se najveći dio, 24,5 milijardi kuna, odnosi na dug prema financijskim vjerovnicima, objavio je u četvrtak taj koncern. 

Kako se navodi u priopćenju, Agrokor d.d., blisko surađujući sa svojim savjetnicima, utvrdio je taj iznos postojeće zaduženosti proširene grupe na konsolidiranom nivou na dan 31. ožujka 2017., isključujući obveze grupe prema Mercatoru i njegovim povezanim društvima.

Iz Agrokora napominju da podaci nisu revidirani i da su izvedeni iz internih izvještaja upravljačkog računovodstva.

Prema podacima iz objave, koju je Agrokor dostavio i Irskoj burzi, proširena grupa duguje financijskim vjerovnicima 24,5 milijardi kuna, a od čega osiguranim vjerovnicima 2,95 milijardi kuna.

Kod osiguranih vjerovnika dug bankama iznosi 959 milijuna kuna, a riječ je o bankovnim zajmovima koji su osigurani zalogom na nekretninama, pokretnoj imovini i udjelima pojedinih povezanih i ovisnih društava. Krajem ožujka pojedinačno najveća tako osigurana banka je HBOR sa 480,8 milijuna kuna, napominje se u objavi.

Ne-bankovni dug i financijski leasing iznosi 1,99 milijardi kuna i u njega nije uključeno 1,377 milijardi kuna osiguranih obveza koji se ubrajaju pod zajmove dobavljača.

Osigurani kratkoročni ne-bankovni dug predstavlja zajmove kao što su repo ugovori koji su sklopljeni s lokalnim vjerovnicima i poslovnim partnerima, a najveći dio osiguranog ne-bankovnog dugovanja proširene grupe osigurano je zalogom na vlasničkim udjelima pojedinih povezanih i ovisnih društava proširene grupe. Zaključno s 31. ožujka pojedinačno najveći ne-bankovni kreditor bila je Adris Grupa sa 967 milijuna kuna, navodi se.

Potraživanja neosiguranih vjerovnika 21,5 mlrd kn

Potraživanja neosiguranih vjerovnika iznose 21,48 milijardi kuna i najveći dio (21,17 milijardi kuna) odnosi se na dug bankama i na obveznice.

Tako je krajem ožujka proširena grupa imala je 13,83 milijardi kuna neosiguranih i nenaplaćenih bankovnih zajmova, a najveći neosigurani bankovni zajmodavac bila je Sberbank s 8,169 milijardi kuna.

Proširena grupa je imala i 7,34 milijarde kuna nenaplaćenih obveznica – od čega 2,232 milijarde kuna dospijeva 2019., 2,417 milijardi kuna i 2,078 milijardi kuna, koje dospijevaju 2020. godine te europski komercijalni zapisi ukupnog iznosa od 614 milijuna kuna, koji dospijevaju u lipnju i kolovozu 2017.

Neosigurani ne-bankovni dug i financijski leasing iznosio je 308 milijuna kuna. Pritom se neosigurani ne–bankovni dug odnosi prvenstveno na zajmove od strane dobavljača proširene grupe, koji iznose 303 milijuna kuna. Neosigurani financijski leasing, pak, odnosi se prvenstveno na leasing opreme i vozila i on je iznosio 4,8 milijuna kuna.

Prema objavljenim podacima, dospjele kamate iznose 406 milijuna kuna i uključuju samo obveze 19 najvećih društava – Agrokor d.d., Konzum d.d., Velpro centar d.o.o., Konzum d.o.o. Sarajevo, Tisak d.d., Jamnica d.d., Agrokor trgovina d.o.o., Belje d.d., Dijamant a.d., Pik Vrbovec – mesna industrija d.d., Frikom d.o.o., Zvijezda d.d., Roto Dinamic d.o.o., Ledo d.d., Vupik d.d., Pik-Vinkovci d.d., Velpro BH d.o.o., Sarajevski Kiseljak d.d., Ledo d.o.o. Čitluk.

Dug po mjenicama 7,36 mlrd kn

Dugovanje proširene grupe po mjenicama iznosilo je 7,36 milijardi kuna i uključuje 92 milijuna kuna mjenica neprikazanih u bruto bilanci, koja nije uključena u ukupne obveze proširene grupe.

Vanjske komercijalne mjenice su zaključno s 31. ožujka iznosile 1,39 milijardi kuna, vanjske financijske mjenice 1,76 milijardi kuna, dok su interne mjenice iznosile 4,21 milijardu kuna.

Proširena grupa prvenstveno primjenjuje režim vanjskih mjenica s regresnim pravom dobavljača, a interne mjenice korištene su za potrebe financiranja obrtnog kapitala, navodi se u priopćenju.

Obveze dobavljačima 6,2 mlrd kn

Podaci pokazuju i da ukupne obveze prema dobavljačima iznose 6,24 milijardi kuna i uključuju gotovo 1,38 milijardi kuna osiguranog duga. Najveći dobavljač bio je TDR s gotovo 3 posto obveza Agrokora prema dobavljačima.

Iz Agrokora navode kako je 65 milijuna od 80 milijuna eura kredita s prednosti namirenja uzetog 13. travnja iskorišteno za djelomičnu isplatu zajmova dobavljača. Taj kredit dobiven je u travnju i nije prikaza u sažetku dugovanja,  a iskorišten je za financiranje obrtnog kapitala.

Iznos od 1,5 milijardi kuna koji se vodi pod stavkom ostali zajmovi predstavlja ostale obveze primarno povezane s pred-uplatama lokalnim partnerima te prema zaposlenicima od kojih se većina odnosi na otpremnine i mirovine kao i poreznu obvezu. Iz Agrokora ističu da ova potraživanja nisu osigurana.

Rezervacije, odgođena porezna obveza i ostalo doseže 435 milijuna kuna. Kako navode iz Agrokora, te obveze kao i ostali zajmovi ne prikazuju dugovanje cjelokupne proširene grupe nego samo najvećih, već navedenih 19 društava.

Navedeni podaci, napominju iz Agrokora, nisu revidirani, a izvedeni su iz internih izvještaja upravljačkog računovodstva te podliježu reviziji u postupku izvanredne uprave u skladu s pravnim okvirom te ni na koji način ne predstavljaju priznanje ili prihvaćanje bilo kakvih zahtjeva u postupku prijave tražbina.

Podsjećaju da su krajem travnja objavili da je u preliminarnim provjerama identificirana mogućnost postojanja potencijalnih nepravilnosti u financijskim izvještajima kompanija.

Agrokor d.d., u uskoj suradnji sa svojim savjetnicima, je nadalje identificirao mogućnost postojanja potencijalnih nepravilnosti u svojim konsolidiranom financijskim izvještajima. Ove provjere i dalje su u tijeku. Slijedom toga, Agrokor d.d. poziva dionike da se ne pouzdaju u njegova postojeća konsolidirana financijska izvješća sve do okončanja provjera u cijelosti, a sukladno rezultatima i razjašnjenja cjelokupne situacije.

Upravo iz tog razloga, Agrokor može revidirati konsolidirane podatke o zaduženosti proširene grupe, kao rezultat daljnjih provjera njegove zaduženosti kao i ostalih financijskih pokazatelja sa čijom analizom će se nastaviti.

Agrokor i u objavi upućenoj Irskoj burzi upozorava vjerovnike na činjenicu da zbog moratorija određenog sukladno Zakonu o izvanrednoj upravi, izrijekom nije dopušteno poduzimanje bilo kakvih ovršnih radnji, pokretanje sudskih postupaka, korištenje pravnih lijekova i poduzimanje drugih sličnih radnji protiv koncerna tijekom trajanja postupka izvanredne uprave.

(Hina)