Ranije ove godine Airbnb je najavio opsežan pregled svoje platforme kako bi identificirao načine za najbolju podršku korisnicima kada je u pitanju način prikaza cijena.

U sljedećih nekoliko tjedana testirat će nekoliko različitih načina za prikaz cijena koji su nastali postupkom pregleda. U sklopu ovog testa vidjet će se nova objašnjenja cijena, a u nekim slučajevima i banneri koji označavaju unaprijed utvrđene cijene na kojima se testovi izvode.

Osim cijene noćenja i naknade za čišćenje koju su odredili domaćini, gosti plaćaju naknadu za uslugu kao i boravišnu pristojbu na nekim lokacijama. Visinu naknade za usluge određuje Airbnb, a ona pokriva troškove proizvoda i usluga koje pružaju, kao što je korisnička podrška. Za većinu boravka gosti plaćaju naknadu za uslugu koja je manja od 15% od ukupnog zbroja rezervacije. Boravišne pristojbe su porezi i naknade za smještaj na razini grada, županije, države ili zemlje. Ove stope ne postavlja Airbnb, već lokalna vlada.

Test, koji počinje na određenim lokacijama kasnije ovog mjeseca, trajat će nekoliko tjedana i prikazat će cijenu u početnom pretraživanju popisa, a u nju će biti uključeno sve osim poreza, koji će biti vidljiv na stranici konačne uplate, ovisno o lokaciji.

Cijeli članak možete pročitati na: hrturizam.hr

Foto: Pixabay