Goran Aleksić iz udruge Franak gostovao je u N1 emisiji Točka na tjedan u kojoj je komentirao nadolazeću odluku Vrhovnog suda imaju li vlasnici konvertiranih kredita u švicarskom franku pravo na obeštećenje.

“Očekujem da će biti premoć hrvatskog prava i prava Europske Unije jer nijedna druga odluka neće biti pravična niti u skladu s pravom. Niti u jednom sudskom postupku ne propituje se valjanost konverzije. Ovaj postupak je proveden zbog lobiranja hrvatskih banaka koji je uputio sudac Đuro Sessa koji je tad bio sudac Vrhovnog suda. On je dopustio ogromni postupak o pitanju kojeg nema u tužbenim zakonima”, rekao je Aleksić te je dodao: “Možemo samo pretpostavljati zašto je pristao na to. Zašto je nasjeo na silne medijske propagande banaka? Umjesto o pitanju prava na obeštećenje, proveden je postupak o pitanju valjanosti konverzije koju nitko nije osporavao iako se ona može osporavati, ali time se nitko nije bavio, to je drugo pitanje”.

Navodi da su ciljevi zakona o konverziji bili ti da se olakša situacija potrošača s CHF kreditima te da se izjednače s potrošačima koji su dizali euro kredite.

“Valja napomenuti da su potrošači s kreditima u eurima ugovarali kredite s nezakonitim kamatnim stopama. Kod konverzije nismo razgovarali o kamatnoj stopi pa su nam banke uvalile kamatne stope koje su bile puno veće nego kakve bi trebale biti na početku ugovornog odnosa. I konačno, cilj zakona o konverziji nije bilo uklanjanje ništetnih ugovornih odredaba jer je ništetna bila samo promijenjena kamatna stopa”.

Navodi da prema kuloarskim informacijama, zna da se radi o vrlo izjednačenom mišljenju sudaca.

“Oko čega se glože, pa oko Sessinog razmatranja gdje kaže da je ogledni postupak utvrdio da je konverzija valjana i valjanošću konverzije vi ste izgubili sva prava utvrđivanja. Druga struja sudaca je ta koja prihvaća i prava EU-a i hrvatsko pravo. Nije nemoguće da se dio sudaca koji žele srušiti naše pravo, zapravo želi osvetiti sucu Radovanu Dobroniću što je došao na čelo Vrhovnog suda. Ja to ne mogu znati, ali smrdi na to da je i bivši predsjednik Vrhovnog suda vrlo opterećen time što je sadašnji predsjednik Radovan Dobronić.

Cijeli članak možete pročitati na: n1info.hr

Foto: Pixabay