Ulaganjem u infrastrukturu širokopojasnog interneta Grad Novalja izrasta u pametan grad i sigurnu turističku destinaciju.

Na temu novih projekata i ulaganja u izgradnju infrastrukture širokopojasnog interneta u Gradu Novalji razgovarali smo s gradonačelnikom Grada Novalje gospodinom Antom Dabom.
Razgovor možete pogledati pod poveznicom TBN intervju.