Procjena kreditne sposobnosti u srži je potrošačkog kreditiranja..

Odbor Europskog parlamenta nadležan za zaštitu potrošača u utorak je zatražio da se bankama ne dopusti da bez najave i mogućnosti obročne otplate ukidaju prava na “minuse” na računima, a izvješće na kojem je radio i hrvatski eurozastupnik Tomislav Sokol dobilo je potporu svih političkih klubova.

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta (IMCO), izjašnjavajući se o Komisijinom prijedlogu Direktive o potrošačkim kreditima, zatražio da se novim pravilima osnaži položaj potrošača u odnosu na banke.

Eurozastupnici tako traže da se u Direktivu uvrsti obveza banaka da o ukidanju dopuštenih i prešutnih prekoračenja na računima pravovremeno obavijeste potrošače i ponude mogućnost obročne otplate. Također traže da EU zabrani reklamiranje kredita koji vode u prezaduženost a osobama sa zdravstvenim teškoćama da se osiguraju jednaki uvjeti ugovoranja kredita.

Cijeli članak možete pročitati na: poslovni.hr

Foto: Pixabay