Ciljani korisnici su škole, zdravstvene ustanove, javne ustanove i dobrovoljna vatrogasna društva na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima, kojima je u prvoj fazi bilo osigurano priključenje na širokopojasni pristup s minimalnom brzinom od 2 Mbit/s, a sada im je brzina pristupa internetu povećana na najmanje 30 Mbit/s, u skladu s Programom razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima.

ZAGREB, 19. listopada 2016. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je tijekom kolovoza i rujna 2016. provela kontrolna mjerenja izvršenja druge faze Programa potpora, odnosno mjerenja minimalnih brzina pristupa internetu od 30 Mbit/s za ciljane korisnike. Operatori su u prvoj fazi programa potpora za izgradnju infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu ciljanim korisnicima morali osigurati mogućnost priključenja na internet s minimalnom brzinom od 2 Mbit/s, za što je HAKOM iz svog proračuna isplatio gotovo 21 milijun kuna državnih potpora. Druga faza programa završila je u kolovozu ove godine podizanjem brzine pristupa internetu na minimalno 30 Mbit/s za sve ciljane korisnike, što je prema ugovoru o dodjeli državne potpore obveza operatora koji je dobio potporu i u skladu je s ciljevima Digitalne agende za Europu 2020. Ciljani korisnici su škole, zdravstvene ustanove, javne ustanove i dobrovoljna vatrogasna društva na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima.

HAKOM-ovi stručnjaci su mjerenjima na terenu utvrdili kako je osigurana mogućnost priključenja ciljanih korisnika na internet minimalnom brzinom od 30 Mbit/s. Riječ je o ciljanim korisnicima koji su bili obuhvaćeni programom u pet krugova natječaja za dodjelu potpora, dok korisnici iz preostala dva kruga povećanje brzine mogu očekivati najkasnije do kraja 2017., odnosno do kolovoza 2018.

Podsjetimo, u sklopu Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima u sedam krugova natječaja 19 ponuditelja predalo je 55 ponuda, a potpisana su 24 pojedinačna ugovora s četiri operatora (Hrvatski Telekom, Vipnet, Pro-Ping i H1 Telekom). S provođenjem programa HAKOM je započeo još 2012., a program će biti u cijelosti završen u kolovozu 2018. provjerom ispunjenja podizanja brzine i kod preostalih ciljanih korisnika.

Ostatak HAKOM-ovog Programa potpora predstavljaju dvije preostale sastavnice širokopojasnog sustava: društveno-korisne aplikacije te potrebna sklopovska i računalna oprema za njihov rad, a za što je izdvojeno još 50 milijuna kuna.

# # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9