Prema posljednjim podacima HNB-a, ukupno stanje duga svih podsektora opće države (domaća i inozemna komponenta duga središnje države, fondovi socijalne sigurnosti i lokalna država) na kraju kolovoza iznosilo je 344,3 mlrd. kuna.

Navedeno stanje predstavlja tzv. mastrihtški dug odnosno dug koji isključuje međusobna potraživanja institucionalnih jedinica unutar istog podsektora i između podsektora.

Na godišnjoj razini dug opće države bio je niži za 1,4 mlrd. kuna ili 0,4%. Pri tome je doprinos smanjenju duga opće države u kolovozu u odnosu na kolovoz godinu ranije rezultat smanjenja vanjske komponente javnog duga koja je bila niža za 5,7 milijardi kuna (ili 4,9%) te je u najvećoj mjeri rezultat smanjenja duga središnje države. S druge strane, unutarnja komponenta javnog duga povećana je za gotovo 4,5 milijarde kuna (ili 2%) uslijed godišnjeg povećanja duga središnje države dugoročnih dužničkih vrijednosnih papira i dugoročnih kredita.

Cijeli članak možete pročitati na: poslovnipuls.com

Foto: Pixabay