Prema posljednjim dostupnim podacima HNB-a, ukupno stanje duga svih podsektora opće države (domaća i inozemna komponenta duga središnje države, fondovi socijalne sigurnosti i lokalna država) na kraju svibnja iznosilo je 46,3 mlrd. eura, što u odnosu na kraj 2022. godine predstavlja rast za 0,5% odnosno 0,2 mlrd. eura, prenose RBA analitičari.

Na godišnjoj razini, u odnosu na svibanj 2022., dug opće države porastao je za 1,3% ili 0,6 mlrd. eura, dok je na mjesečnoj razini zabilježeno solidno smanjenje za 0,9% ili 0,4 mlrd. eura.

Domaća komponenta duga povećala se za 2,8 mlrd. eura odnosno 9,5% u odnosu na svibanj 2022. godine, a iznosila je na kraju svibnja 32,5 mlrd. eura. S druge strane, inozemna komponenta na kraju svibnja 2023. iznosila je 13,9 mlrd. eura, a u odnosu na svibanj 2022. zabilježila je smanjenje za 2,2 mlrd. eura ili 13,7%.

Cijeli članak možete pročitati na: poslovnipuls.com