ZAGREB, 18. travnja 2017. (Hina) – Cijene stambenih nekretnina u četvrtom tromjesečju 2016. godine bile su 0,56 posto niže u odnosu na prethodni kvartal te 0,79 posto niže nego u zadnja tri mjeseca 2015. godine, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). 

Zanimljivo je da službena statistika pokazuje da je pad cijena stambenih nekretnina izraženiji kod novih nego kod postojećih objekata.

Naime, cijene novih stambenih objekata u četvrtom su kvartalu u odnosu na treći bile u prosjeku za 1,9 posto niže, dok su istodobno cijene postojećih objekata snižene za 0,32 posto.

Na godišnjoj je razini ta razlika još izraženija – novi objekti u zadnja tri mjeseca 2016. prema istom razdoblju prethodne godine bilježe pad cijene za prosječnih 4,66 posto, a postojeći za 1,78 posto.

Cijene stambenih objekata u četvrtom tromjesečju prošle godine na godišnjoj su razini u Gradu Zagrebu prosječno rasle za 1,96 posto, a na Jadranu za 0,87 posto, dok su u ostatku Hrvatske prosječno pale za 1,9 posto.

U odnosu na treći kvartal, pak, u Gradu Zagrebu se bilježi prosječni pad cijena za 1,38 posto, a na Jadranu za 0,4 posto, dok su cijene u ostatku zemlje prosječno povećane za 0,53 posto.

Promatrano za cijelu 2016. u odnosu na 2015. godinu, pak, podaci DZs-a pokazuju da su cijene stambenih nekretnina ukupno povećane za 0,89 posto, uz rast cijena postojećih objekata za 1,81 posto te pad cijena novih objekata za 3,4 posto.

U tom su razdoblju cijene na Jadranu rasle u prosjeku za 1,32 posto, a u Gradu Zagrebu za 0,72 posto, dok su u ostalim dijelovima Hrvatske smanjene u prosjeku za 0,82 posto.

(Hina)