ZAGREB, 27. ožujka 2017. (Hina) – Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo prošle je godine podneseno 188 patentnih prijava, dvije više nego godinu ranije, dok je istovremeno u nacionalnom postupku priznato 105 patenata, šest manje nego 2015., a podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) pokazuju i to da je prije nekoliko godina bilo znatno više i patentnih prijava i priznatih patenata.

Od 188 lani podnesenih patentnih prijava njih 175 bilo je od domaćih, a 13 od stranih prijavitelja. Kod domaćih prijavitelja gotovo 80 posto patenata prijavile su fizičke osobe, a 20-ak posto pravne. S druge strane, kod stranih prijavitelja fizičke osobe prijavile su 54 posto patenata, a pravne njih 46.

Prema tehničkom području, najveći broj lanjskih patentnih prijava bio je u području općeg strojarstva, 29 posto, a najmanji u području mjeriteljstva, 9,9 posto.

Prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP), koja omogućuje identifikaciju tehnološke baze patenta i sektor u kojem je njegova primjena najvjerojatnija, najveći udio patentnih prijava bio je u području A – Svakodnevne životne potrepštine.

U 2016. znatno manje prijava nego 2012.

Pri usporednim tablicama DZS-a vidljivo je kako je prije nekoliko godina bilo više patentnih prijava u nacionalnom postupku. Tako je, primjerice u 2012. godini bilo 249 prijava, što je 32 posto više nego lani. Pritom je bilo zabilježeno 217 domaćih prijavitelja.

U 2013. godini zabilježene su, pak, 253 patentne prijave, od čega 230 domaćih, a 2014. njih ukupno 200, od čega 170 domaćih. U 2015. godini broj patentnih prijava pao je na 186, pri čemu ih je 169 bilo domaćih.

Smanjuje se i broj priznatih patenata

Od 105 lani priznatih patenata u nacionalnom postupku 79 patenata bilo je domaćih, a 26 stranih prijavitelja. Najveći udio priznatih patenata bio je u području kemije, 45 posto, a potom iz područja općeg strojarstva, 20,2 posto.

Prema MKP-u, najveći udio priznatih patenata bio je u područjima A – Svakodnevne životne potrepštine i B – Proizvodni postupci: transport, oba s 22,9 posto.

Posljednjih je godina isto tako pao broj patenata priznatih u nacionalnom postupku. Primjerice, 2012. godine priznato je 245 patenata, godinu kasnije 233, u 2014. njih 162, a u 2015. njih 111.

(Hina)