Europska komisija u utorak 18. svibnja donijela Komunikaciju o oporezivanju poduzeća za 21. stoljeće radi promicanja snažnog, učinkovitog i pravednog sustava oporezivanja poduzeća u Europskoj uniji. U njoj se iznose kratkoročna i dugoročna vizija potpore oporavku Europe od pandemije bolesti covid-19 i osiguranja odgovarajućih javnih prihoda u slijedećim godinama.

Svrha joj je stvoriti pravedno i stabilno poslovno okruženje koje može potaknuti održiv rast i otvaranje radnih mjesta u EU-u te ojačati otvorenu stratešku autonomiju. U Komunikaciji se uzima u obzir napredak ostvaren u raspravama u skupinama G20 i OECD o globalnoj poreznoj reformi.

Europska komisija će do 2023. godine predstaviti novi okvir za oporezivanje poduzeća u EU-u, kojim će se smanjiti administrativno opterećenje, ukloniti porezne prepreke i stvoriti povoljnije okruženje za poslovanje na jedinstvenom tržištu.

Tim okvirom (pod nazivom Business in Europe: Framework for Income Taxation ili BEFIT) osigurat će se jedinstvena pravila o porezu na dobit poduzeća za područje EU-a i time omogućiti pravednija raspodjela prava oporezivanja među državama članicama.

Cijeli članak možete pročitati na: mreza.bug.hr

Foto: Pixabay