Europska komisija odobrila je u petak hrvatsku mjeru potpore od 19,8 milijuna eura potpore u korist operatora za skladištenje energije IE-Energy d.o.o iz Rijeke, s ciljem da djelomično financira nabavu i ugradnju baterija na razini mreže kako bi operatorima prijenosnih sustava pružilo usluge uravnoteženja

Operatori prijenosnih sustava upotrebljavaju baterije na razini mreže kako bi održali ravnotežu između opskrbe električnom energijom elektrana i potražnje potrošača te po potrebi skladištili električnu energiju, pojašnjava se u priopćenju Komisije.

Potpora će biti u obliku izravnih bespovratnih sredstava i pokrivat će približno 30 posto kapitalnih rashoda.

Komisija je odobrila tu hrvatsku mjeru u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama. Kako se navodi u priopćenju, Europska komisija ocijenila je mjeru na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije, a posebno Smjernica o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju.

Cijeli članak možete pročitati na: tportal.hr

Foto: Pixabay