Hrvatska će vjerojatno teško moći dokazati veliku ugrozu – visoka cijena plina za potrošače, dakle, ekonomski razlog, nije velika ugroza, a ako nije, onda se radi o kršenju europskih zakona koji reguliraju jedinstveno tržište – a Komisija želi što manje članica koje soliraju.

Europska komisija sprema negativnu reakciju na odluku hrvatske Vlade prema kojoj bi Ina sav domaći plin prodala HEP-u i to po najnižoj cijeni koju je odredila HERA.

Moguća negativna reakcija Komisije temeljila bi se na načelu da privilegirana pozicija jednog kupca predstavlja povredu pravila slobodnog tržišnog natjecanja, što je temelj jedinstvenog tržišta EU.

Hrvatska će vjerojatno teško moći dokazati veliku ugrozu – visoka cijena plina za potrošače, dakle, ekonomski razlog, nije velika ugroza, a ako nije, onda se radi o kršenju europskih zakona koji reguliraju jedinstveno tržište – a Komisija želi što manje članica koje soliraju.

Ne dođe li do dogovora, otvorit će se procedura oko prekršaja povrede pravila slobodnog tržišnog natjecanja. Prvi korak je pismo upozorenja u kojem se traži objašnjenje za postupak, i na koje zemlja članica treba odgovoriti u roku od dva mjeseca.

Ne bude li zadovoljna odgovorima, EK će tada službeno zatražiti poštovanje direktiva o slobodnom tržišnom natjecanju.

Cijeli članak možete pročitati na: poslovni.hr

Foto: Pixabay