Rezultati referenduma o nacionalizaciji stanova bit će predmet pregovora o formiranju nove vlasti u Berlinu

Graz je ove nedjelje priuštio europskoj javnosti mini političku senzaciju: na lokalnim izborima u drugom po veličini austrijskom gradu pobijedila je kandidatkinja Komunističke stranke Elke Kahr. Nakon izbornog neuspjeha, dosadašnji gradonačelnik Siegfried Nagl, koji je grad vodio 18 godina, dao je ostavku.

Referendum u Berlinu

To je od nedjelje predmet rasprava i medijskih analiza. Razlozi su, svakako, kompleksni, ali jedan od elemenata koji se sada spominju, a za koje se smatra da su pridonijeli ovakvom raspletu, jest dugogodišnja usmjerenost stranke na jedno od ključnih pitanja života u gradu – na politiku najma i stanovanja.

Frustrirani skupim najmom

Oko 85 posto stanovnika Berlina živi u unajmljenim stanovima, a cijene najma su zadnjih godina značajno rasle. Referendumska podrška od 56,4 posto pokazuje razinu nezadovoljstva i frustracije zbog skupog najma i nedostatka priuštivih stanova. Naizgled komunalni problem postao je upravo top politička tema.

Pokušaji limitiranja stanarina

Barcelona je krenula među prvima, s gradonačelnicom Adom Colau, koja je nastojala ograničiti cijene najma i strože regulirati turistički najam preko digitalnih platformi.

„Europski gradovi smatraju da se domovi trebaju prije svega koristiti za stanovanje. Mnogi gradovi pate od ozbiljnog nedostatka stanova. Tamo gdje se domovi mogu unosnije koristiti za iznajmljivanje turistima, oni nestaju s tradicionalnog tržišta stanova, cijene se dodatno povećavaju, a stanovanje građana koji žive i rade u našim gradovima je otežano“, napisali su u tom apelu kojem se priključio i Amsterdam, Berlin, Pariz, Beč i tako dalje.

Pariz je, pak, u dva navrata limitirao visinu stanarina.

I u Hrvatskoj se povremeno zadnjih godina raspravljalo o priuštivom stanovanju: prije dvije godine je, primjerice, zastupnik Bojan Glavašević pozvao državu da regulira tržište najma stanova, a problematikom se u svom programu bavila i platforma Možemo u kampanji za lokalne izbore ove godine. Ipak, još uvijek se ne radi o temi na kojoj bi se dobivali izbori ili slagale koalicije.

Naizgled komunalno pitanje postalo je top politička tema.

Cijeli članak možete pročitati na: telegram.hr

Foto: Pixabay