U srijedu je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta s 336 glasova za, 174 protiv i 121 suzdržanim usvojena rezolucija o primjerenom miminalnom dohotku, odnosno socijalnoj mjeri za smanjenje siromaštva i društvene isključenosti. Njome bi se osigurala većina integracija na tržišta rada onih koji su iz nekog razloga s njega isključeni, a zemlje EU trebale bi redovito ocjenjivati ​​svoje nacionalne programe i po potrebi ih ažurirale, osiguravajući odgovarajuću razinu potpore koja odražava nacionalni prag rizika od siromaštva. Time bi se, ističu iz EP-a, uspostavila mreža socijalne sigurnosti koja jamči minimalni životni standard

EP poziva države članice i da razmotre kombinaciju minimalne potpore dohotku s primanjima od rada kao mjeru postupnog ukidanja radi pružanja potpore korisnicima dok (ponovno) ulaze na tržište rada kako ne bi iskusili siromaštvo unatoč zaposlenju. Zabrinuti su, također, zbog prakse nekih poduzeća da zapošljavaju samo korisnike minimalnog dohotka sve dok postoji javna opotreba.

Države članice morat će, prema rezoluciji EP-a, osigurati da njihova zakonska minimalna plaća omogućuje pristojan životni standard. Kako bi odredile takvu plaću, mogu koristiti instrumente poput:

  • Nacionalne košarice dobara i usluga po stvarnim cijenama, koja može uključivati kulturne, obrazovne i društvene aktivnosti
  • Usporedbe minimalne plaće s referentnim vrijednostima koje se obično upotrebljavaju na međunarodnoj razini, kao što je 60 posto medijana bruto plaće ili 50 posto prosječne bruto plaće
  • Usporedbu neto minimalne plaće s pragom siromaštva
  • Kupovnu moć koju omogućava minimalna plaća

Ostale mjere koje nacionalne vlade morati poduzeti uključuju:

  • Promicanje kolektivnog pregovaranja o plaćama
  • Ažuriranje zakonskih minimalnih plaća najmanje svake dvije godine ili najviše svake četiri godine za one zemlje koje primjenjuju mehanizam automatske indeksacije
  • Inspekcije rada koje osiguravaju usklađenost i bave se problemima zlouporabe radnih uvjeta
  • Osiguravanje pristupa rješavanju sporova i pravo na pravnu zaštitu za radnike

Cijeli članak možete pročitati na: tportal.hr

Foto: Pixabay