Iako se radi o predmetima iz Španjolske, presude Europskog suda obavezuju sve članice pa tako i Hrvatsku

Europski sud, koji je najviša sudska instanca Europske unije, donio je važnu presudu za sve dužnike s hipotekarnim kreditima. Sud je ništavnom proglasio odluku da banke trošak podizanja hipotekarnih kredita u potpunosti prebacuju na klijente.

Svatko tko je dizao hipotekarni kredit vjerojatno je morao platiti solemnizaciju ugovora, ali i naknadu za obradu kredita, no nakon ove presude banke će dio tog troška morati preuzeti na sebe.

SUD JE RIJEŠIO PITANJE TKO SNOSI TROŠKOVE HIPOTEKARNIH KREDITA

“Tom odlukom je Sud riješio pitanje tko snosi troškove hipotekarnih kredita tako da je proglasio ništavom odredbu kojom banka kao jača strana nameće da taj trošak u cijelosti podnesu dužnici/potrošači. Upravo takvu praksu kod potrošačkih ugovora o kreditu nalazimo i u Hrvatskoj”, kaže zagrebački odvjetnik Vlaho Hrdalo.

Osim toga, ističe Hrdalo, Sud je zaključio da nacionalni sudovi uopće ne mogu odbiti zahtjev potrošača kojim bi oni tražili povrat tako plaćenih troškova niti smiju intervenirati u same ugovore. “…nacionalni sud nije ovlašten mijenjati sadržaj nepoštenih odredbi jer bi u suprotnom bio uklonjen odvraćajući učinak na prodavatelje robe ili pružatelje usluga..”, navodi se u presudi.

Inače, radi se o predmetima iz Španjolske protiv Caixabank SA i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ali presude Europskog suda obavezuju sve članice pa tako i Hrvatsku.

Cijeli članak možete pročitati na: telegram.hr

Foto: Pixabay