Popularna aplikacija Revolut, iza koje stoji istoimeni britanska fintech kompanija, korisnicima je odnedavno ponudila uslugu Revolut Bank s namjerom prikupljanja depozita, no ne i kredita. Iskorak je logično postavio pitanje, je li štednja povjerena Revolutu sigurna. Hrvatska narodna banka poručuje: ni nadziru Revolut niti je štednja uključena u domaći sustav osiguranja depozita već onaj u Litvi, no samo ako se radi o novcu na računima Revolut Banka. Većina korisnika, među kojima je više od 150.000 onih iz Hrvatske, još uvijek novac drži na računima e-novca registriranim pri Revolut Payments UAB-u sa sjedištem također u Litvi kao institucija elektroničkog novca pa za tu štednju nema garancije.

U Hrvatskoj narodnoj banci kažu da Revolut Bank UAB, kao kreditna institucija sa sjedištem u drugoj državi EU može u Hrvatskoj pružati usluge koje je ovlaštena pružati u matičnoj državi putem podružnice osnovane u RH, a može i privremeno neposredno pružati usluge od dana kada je HNB dobila obavijest nadležnog tijela u državi u kojoj ima sjedište. Takvu obavijest regulator je dobio u studenom 2020. od Lietuvos bankas (Bank of Lithuania) iz Litve za kreditnu instituciju Revolut Bank UAB, ali samo za primanje depozita i ostalih povratnih sredstava. “Na taj način prikupljeni depoziti uključeni su u sustav osiguranja depozita u Litvi, a ne u Republici Hrvatskoj”, poručuje HNB.

Cijeli članak možete pročitati na: poslovni.hr

Foto: Pixabay