Od iduće akademske godina Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, namjerava uvesti nove studijske programe vezane uz računarstvo, koji će ponuditi posve nove profile zanimanja, prve takve vrste u Hrvatskoj, najavljeno je to na konferenciji projekta “Dig IT – Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u djelatnostima računarstva”, danas na FESB-u.

– U sklopu projekta izrađivali smo 4 standarda zanimanja i 4 standarda kvalifikacija za ključna područja računarstva, koja se danas afirmiraju i koja će biti sve značajnija. To su: magistar inženjer računarstva – smjer podatkovne znanosti, magistar inženjer računarstva – smjer računalno inženjerstvo, magistar inženjer računarstva – smjer softversko inženjerstvo te prvostupnik računarstva. Ovakvi profili još ne postoje kod nas u Hrvatskoj, a jako su traženi u cijelom svijetu gdje se stalno pojavljuju novi profili zanimanja u području računalstva.

Ideja je da sutradan na tržište rada izađu naši studenti koji će moći lako naći svoj posao i dalje se obrazovati na području računarstva ako to žele.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda, a vrijedan je oko 3,8 milijuna kuna od čega EU pokriva 85 posto, te RH 15 posto.

Cijeli članak možete pročitati na: slobodnadalmacija.hr

Foto: Pixabay