ZAGREB, 17. veljače 2017. (Hina) – Glavna skupština Arenaturista u ožujku će odlučivati o izmjenama statuta i naziva u Arena Hospitality Group te povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica u iznosu od 20 do 40 milijuna kuna, stoji u pozivu te hotelske tvrtke za skupštinu.

U sklopu izmjena Statuta dioničari jedne od jačih istarskih i hrvatskih hotelskih tvrtki odlučivat će o prijedlogu da se Upravni odbor tvrtke ovlasti povećati temeljni kapital izdavanjem novih dionica do iznosa koji čini najviše 10 posto od nominalne vrijednosti temeljnog kapitala društva.

Nove dionice mogu se pritom izdati samo za uplatu uloga u novcu, pri čemu se djelomično ili u cijelosti isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.

Za to se u pozivu za skupštinu navode i razlozi u izvješču izvršnih direktora u kojemu stoji da je, nakon zaključenja ponude za preuzimanje u travnju 2016., društvo u veljači 2017. uspješno okončalo postupak registracije unosa od strane PPHE Grupe u temeljni kapital društva, udjela koji čine 88 posto temeljnog kapitala društva Sugarhill Investments B.V., što većinom uključuje njemački i mađarski dio poslovanja PPHE Grupe.

Navedeni unos je dio strateških planova PPHE Hotel Group kao krajnjeg većinskog vlasnika Arenaturista, s ciljem njegova i razvoja društava kćeri.

Navodi se i da je strategija grupe daljnje jačanje i razvoj poslovne te tržišne pozicije u segmentima hotelijerskog tržišta visoke ili više kategorije, primarno u Hrvatskoj i Njemačkoj, uz ponudu usluga visoke kvalitete putem povećanja kategorije i/ili rebrendiranja dijela portfelja koji nije renoviran, te putem daljnjeg širenja.

Budući da su za uspješnu implementaciju te strategije potrebna značajna financijska sredstva, namjerava se provesti povećanje temeljnog kapitala koje će se za to koristiti, te stoga izvršni direktori i upravni odbor Društva smatraju da bi povećanje temeljnog kapitala najbolje bilo strukturirati na način da javna ponuda za sudjelovanje bude upućena domaćim i međunarodnim, novim te odabranim postojećim ulagateljima, uključujući i postojeće dioničare.

U tom smislu predlaže se Skupštini i odlučivanje o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara, kako bi se omogućio brži i efikasniji proces prikupljanja novog kapitala, pri čemu se ne isključuje mogućnost i njihovog sudjelovanja u procesu
upisa novih dionica.

Odluku o načinu upisa, cijeni i pravilima za alokaciju novih dionica, donijet će izvršni direktori uz prethodnu suglasnost upravnog odbora, a cijena ili raspon cijene te osnove za određivane cijene po kojoj se nove dionice izdaju objavit će se u javnom pozivu na upis i uplatu novih dionica.

Temeljni kapital se povećava za 20 do 40 milijuna kuna

Temeljni kapital te tvrtke od 65,4 milijuna kuna, podijeljen je na 3.273.750 redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa od 20 kuna, od čega 2.182.500 redovnih dionica, koje glase na ime, nominalnog iznosa od 20 kuna i 1.091.250
redovnih dionica, koje glase na ime, nominalnog iznosa od 20 kuna u nematerijaliziranom obliku.

Ako tako odluči skupština, temeljni kapital povećava se za iznos od najmanje 20 milijuna kuna do najviše 40 milijuna kuna, odnosno na najmanje 85,4 milijuna kuna do najviše 105,4 milijuna kuna.

Povećanje temeljnog kapitala provelo bi se uplatama uloga u novcu, izdavanjem od najmanje milijun do najviše dva milijuna novih redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 20 kuna.

(Hina)