E-Potpis i E-Pečat zamjenjuju fizički potpis i pečat, time se može koristiti 1,73 milijuna građana koliko je ih je trenutno u sustavu e-Građani, ali i svi ostali, pri čemu je Gršić naglasio i da e ili digitalni potpis vrijedi samo u digitalnom okruženju, ali ne i kada se papir isprinta.

Naznačio je da se primjerice koristi u MUP-u za kazne koje su potpisane digitalno, kao i za ugovore koje građani potpisuju za kupnju i prodaju te drugo.

Gršić je važnim poručio da su te usluge namijenjene svima, kao i da ih građani koriste jer bez toga su “samo žice i serveri”, a smatra i da digitalni potpis i pečat omogućavaju i lakše podnošenje elektronički potpisanih dokumenata za različite svrhe u javnim institucijama.

Voditelj projekta Igor Ljubi naveo je da je projekt vrijedan oko tri milijuna eura (ili 22,5 milijuna kuna) i u cijelosti financiran iz EU-a, te je praktički završen prije službenog roka krajem ožujka 2023., a očekuje se da će donijeti mnoge koristi, od brže i efikasnije komunikacije s državnim tijelima do smanjenja troškova poslovanja.

Cijeli članak možete pročitati na: poslovni.hr

Foto: Pixabay