Slanje promidžbenih SMS (i MMS) poruka mora biti obavljeno s isključivo registriranih brojeva koji ne prikrivaju identitet pošiljatelja, a korisniku u poruci mora biti jasno navedeno kako spriječiti svaku daljnju komunikaciju i to bez ikakve naknade ili troška za korisnika. Svi neregistrirani brojevi će biti blokirani u najkraćem mogućem vremenu, a ukoliko se radi o registriranim brojevima koji ne poštuju Zakon, vlasnici mogu očekivati kazne i daljnje probleme zbog kršenja predizborne šutnje.

ZAGREB, 9. rujna 2016. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) još jednom upozorava političke stranke i sve sudionike predstojećih izbora da je slanje promidžbenih SMS (i MMS) poruka korisnicima elektroničkih komunikacija, kao i slanje elektroničke pošte, dopušteno samo pod točno određenim uvjetima, koji su striktno propisani Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

Ukratko, slanje promidžbenih SMS (i MMS) poruka mora biti obavljeno isključivo s registriranih brojeva koji ne prikrivaju identitet pošiljatelja, a korisniku u poruci mora biti jasno navedeno kako spriječiti svaku daljnju komunikaciju i to bez ikakve naknade ili troška za korisnika. Ukoliko se SMS (i MMS) poruke šalju uporabom automatskih pozivnih i komunikacijskih sustava, onda je Zakon još stroži i zahtijeva od pošiljatelja da prije slanja bilo kakve poruke pribavi korisnikovu privolu da smije slati promidžbene poruke.

Do sada je situacija sa slanjem neželjenih SMS poruka puno bolja nego prije prošlih izbora, odnosno do ovog trenutka je broj neželjenih poruka znatno manji nego u prošlosti. Najveći su problem bile i ostale promidžbene poruke koje se šalju s neregistriranih pre-paid brojeva, a postupanje HAKOM-a prema tom problemu je polučilo dobar rezultat. U suradnji s građanima, koji prijavljuju neželjene poruke, i operatorima koji nakon provjere blokiraju brojeve s kojih se šalju poruke, znatno je smanjen broj takvih poruka. Želimo vjerovati da je tome pridonijela i politička kultura među strankama jer se može uočiti da su stranke shvatile da postoji i dozvoljeni način komuniciranja s građanima.

Ipak, kako sutra počinje predizborna šutnja, a iskustvo govori da upravo dan prije izbora eskalira broj neželjenih poruka, izvješćujemo građane i birače da svaku promidžbenu poruku koju su dobili s nepoznatog broja prijave svojem operatoru ili na nezeljeni.sms@hakom.hr s ostalim potrebnim informacijama za prijavu, a koje se mogu naći na www.hakom.hr. U subotu i nedjelju je u suradnji s operatorima osigurano dežurstvo posebnih timova koji će u najkraćem mogućem roku provjeriti prijavljene brojeve s pripadajućim porukama i blokirati sve brojeve za koje postoji ozbiljna indicija da se zloupotrebljavaju. Dodatno, ukoliko HAKOM bude mogao identificirati vlasnika broja koji je zloupotrijebljen za nedopuštenu promidžbu bit će pokrenut prekršajni postupak.

Na kraju treba reći da će svi primjeri promidžbenih poruka i brojeva, uključujući i podatke o vlasnicima brojeva ako su dostupni, nakon obrade biti proslijeđeni Državnom izbornom povjerenstvu na daljnje postupanje zbog kršenja predizborne šutnje ili kršenja šutnje na sam dan izbora.