Ukupna količina prevezene robe željeznicom veća je za 13 posto u odnosu na  prethodno tromjesečje.  

ZAGREB, 6. rujna 2016. – U drugom tromjesečju 2016., u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, korištenje željezničke infrastrukture, iskazano kroz vlak kilometre, povećano je za 4 posto, što je rezultat većeg prijevoza svih teretnih željezničkih prijevoznika

U teretnom željezničkom prijevozu u drugom tromjesečju 2016., u odnosu na drugo tromjesečje 2015., bilježi se porast aktivnosti novih teretnih željezničkih prijevoznika. U promatranom razdoblju zabilježeno je povećano korištenje gotovo svih željezničkih usluga.

Najznačajnije obilježje drugog tromjesečja je povećanje udjela na tržištu novih teretnih prijevoznika. Povećanje je vidljivo i po ostvarenim tonskim kilometrima i po količini prevezene robe. Novi teretni prijevoznici su u drugom tromjesečju sudjelovali s 13 posto udjela na tržištu po ostvarenim tonskim kilometrima i 14 posto, ukoliko se taj pokazatelj izračunava po količini prevezene robe.

Istovremeno, na tržištu putničkog željezničkog prijevoza, broj prevezenih putnika je za oko  2 posto niži u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

Pokazatelji tržišta željezničkih usluga mogu se pronaći na internetskoj poveznici http://www.hakom.hr/default.aspx?id=60.